fbpx

Tin tức

Khuyến cáo
02 Th12 2015 |
Posted by cozano

Mặc dù với tất cả những nỗ lực COZANO không thể đảm bảo rằng tất cả các thông tin tìm thấy trên trang web này là đầy đủ và cập nhật mọi lúc. Điều này cũng được áp dụng cho các liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp gắn liền với www.cozano.com.

TRÁCH NHIỆM

COZANO từ chối mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng nội dung và mang lại cho không đảm bảo độ chính xác của thông tin trong tài liệu này.

Giá cả và các thông tin khác trên trang web của chúng tôi có thể lỗi chính tả rõ ràng và / hoặc lỗi lập trình.

Không có quyền có thể được bắt nguồn từ bất kỳ thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ.

Sở hữu trí tuệ. Tất cả quyền được bảo lưu. Tất cả quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên tất cả các văn bản, hình ảnh, âm thanh audio và các vật liệu khác trên trang web này là tài sản của COZANO.

Mọi sự sử dụng (cho mục đích thương mại) dưới bất kỳ hình thức nào thuộc các phần nào của trang web này đều bị nghiêm cấm nếu không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ COZANO.

COZANO có quyền bảo lưu và thay đổi chỉnh sửa thông tin mà không cần thông báo trước.

Back top