Chi phí đổi trả hàng là miễn phí đối với các đơn hàng đáp ứng đủ điều kiện đổi trả và lỗi từ phía của COZANO. Xem điều kiện cụ thể tại mục 1 phía trên.

Nếu sản phẩm gửi trả không đáp ứng một trong những điều kiện quy định. Rất tiếc, COZANO sẽ từ chối hoàn tiền và bạn sẽ phải thanh toán số tiền cho 2 lần vận chuyển (gửi hàng về cho COZANO, và COZANO gửi trả lại hàng cho bạn).